De kinderboerderij heeft een donatie van het Dinamofonds gekregen om een groot deel van de kosten te dekken die er gemaakt zijn om de kippen een nieuwe overdekte buitenren te geven en om een net boven te vijver te laten plaatsen. Door deze aanpassingen kunnen onze kippen en eenden lekker naar buiten. Door de afschermingsplicht vanwege de vogelgriep moesten er een aantal maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de dieren niet in aanraking komen met andere vogels en of bezoekers. Met de nieuwe ren en het net kunnen we hieraan voldoen!
We zijn het Dinamofonds zeer erkentelijk voor deze mooie som geld.

Vergelijkbare berichten