CURSUS PONYPOWER VOOR KIDS VAN 5 T/M 10 JAAR
Door te doen, ervaren, beleven, groeien én leren

Een leuke manier voor ieder kind om zich spelenderwijs sociaal-emotioneel te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. In groepjes van 2 of 4 kids gaan we in bijzijn van 2 pony’s, aan de slag met de thema’s: zelfvertrouwen, weerbaarheid, grenzen aangeven / respecteren, samenwerken en omgaan met emoties.

De kinderen registreren zelf hun vorderingen en belevenissen in een uniek werkboek en ontvangen aan het einde een diploma. Vooral hoogsensitieve kinderen ervaren de unieke coachlocatie in de boomgaard op kinderboerderij de Oude Hofstede in Ede als veilig en prettig.

Door de kleinschaligheid is er veel tijd voor individuele aandacht en maakt ieder kind wel een ontwikkeling door tijdens de cursus.

Meer info:
www.ponypowerede.nl
info@moonszicht.nl