1980-1985

In de jaren ’80 kocht de Gemeente alle boerderijen en landerijen op om er de woonwijk Maandereng aan te kunnen leggen. De boerderij was nog bewoonbaar, maar de bijgebouwen waren inmiddels in elkaar gezakt.
Bij de inrichting van de nieuwe Edese wijk Maandereng kreeg de boerderij een maatschappelijke en recreatieve bestemming. Een van de overwegingen wat dat er op deze wijze een aantrekkelijke groene plek zou zijn in de verder dichtbebouwde wijk. In 1985 geeft de gemeente een sociaal-culturele bestemming aan de boerderij, zij willen dat alle initiatieven vanuit de wijk en de buurtbewoners komen.

1986

Er wordt in februari 1986 in samenwerking met de opbouwwerker van het sociaal cultureel centrum, in de wijk Maandereng een werkgroep “Kinderboerderij Ede Zuid” opgericht om plannen te maken voor het opzetten van een kinderboerderij. Deze plannen worden in de 2e helft van 1986 gepresenteerd o.a. aan.

1987

Het Gemeentebestuur stelt in maart 1987 een startsubsidie beschikbaar voor het opstarten van de Kinderboerderij. Op 11 mei 1987 wordt de Stichting Kinderboerderij De Oude Hofstede officieel opgericht. Gestart wordt in oktober 1987 door vrijwilligers met de bouw van de geitenstal om daar de geiten te huisvesten.

1988

Een jaar later op 15 Oktober 1988 vind de officiële opening van de kinderboerderij plaats en word er een beheerder aangesteld voor 15 uur per week.

1989

Maart 1989 zet de gemeente het hele complex op de gemeentelijke monumentenlijst.

1990

Februari 1990 word de erfpachtregeling behandeld en besluiten de Burgemeester en wethouders subsidie te verlenen, en er word een lening afgesloten voor de restauratie van de boerderij.
Ook word er in 1990 een wagenschuur gebouwd door de vrijwilligers die tot op de dag van vandaag word gebruikt.

1991

In Augustus 1991 is de helft van de boerderij gerestaureerd waardoor het weer bewoonbaar is geworden, de andere helft van de boerderij is op dit moment nog steeds onbewoonbaar en word gebruikt als stalling, opslag en kantoor.

1992

in Februari 1992 wordt het andere gedeelte door vrijwilligers gerestaureerd, hieruit ontstaan meerdere ruimtes waaronder mooiere stallen, een kantoor, een toilet en een klus hok.

1993

Na de restauratie van de boerderij (de deel) is in Augustus 1993 ook de schaapskooi volledig vernieuwd en is deze klaar om gebruikt te worden, ook krijgt de boerderij een nieuwe beheerder genaamd Ellen Klinkenberg die al vanaf het begin als vrijwillig werkte bij de boerderij.

1995

In 1995 nu bijna alle gebouwen zijn gerestaureerd word er een buurtpark plan gerealiseerd, hierdoor krijgt de boerderij een uitbreiding van de weidegrond, de aanleg van een speeltuin en een stadsboomgaard.

1998

Na alle restauraties word in 1998 besloten om een parttime assistent beheerder aan te nemen voor 10 uur in de week.

2003

In 2003 worden er plannen gemaakt voor de nieuwbouw van onder andere het kantoor en een quarantaine ruimte.
Als laatste word er in 2021 een kiosk geopend op het terrein waar de bezoekers terecht kunnen voor een snack, wat drinken en voer voor de dieren, ook worden er speeltoestellen geplaatst voor de kleinere kinderen aan de binnenkant van het hek (officiële boerderij

2004

In 2004 werd het duidelijk dat de plannen die gemaakt waren in 2003 wat betreft de nieuwbouw van de quarantaine en het kantoor niet meer door zouden gaan omdat er op het terrein geen nieuwbouw mocht komen.

2005

Door er geen nieuwbouw mocht plaatsvinden is er in 2005 een oude schuur omgebouwd tot quarantaine stal en is het kantoor vergroot in plaats van herbouwt.

2008

In 2008 krijgt de boerderij er nog twee stadsboomgaarden bij waar de schapen tussen konden grazen.

2012

De stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede bestaat 25 jaar. Op 11 mei vindt er een receptie plaats met op zaterdag een viering hiervan op de kinderboerderij

2016

Besloten wordt door de Stichting om een boerenkraam in te richten die is gevestigd wordt in de schaapskooi, in de boerenkraam worden er streekproducten verkocht zoals: vlees, honing en jam.

2018

Een AED wordt aangeschaft. Een veiligheidsvoorziening voor de bezoekers van de kinderboerderij en voor de buurt.

2020

In 2020 word de boerderij uitgebreid met een openbaar toegankelijke picknick weide, een extra boomgard, een nieuwe toegangspoort en een nieuwe vijver voor de eenden, na deze uitbreidingen krijgt de nieuwe parkachtige omgeving de naam ‘’Hofstede park’’ waarin de kinderboerderij De Oude Hofstede centraal staat. Op 26 september wordt het nieuwe park geopend door wethouder Hoefsloot
Om de picknickweide goed aan te laten sluiten op de kinderboerderij is de toegangsweg naar het Kanonnenpad een aantal meter in zuidelijke richting opgeschoven, zodat die niet dwars door het gebied loopt maar eromheen. Verder zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook wordt de ingang van de kinderboerderij verplaatst, van de Bovenbuurtweg naar het Streekpad aan de zuidkant van de kinderboerderij. ,,Veiliger en makkelijker”,
Hekwerken worden geplaatst om een duidelijke de indeling van terreinen