VERPLICHTE ANBI-VERMELDINGEN
Stand per 1 september 2023
Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede te Ede.
KvK 41049805.
RSIN 009192608.
Bovenbuurtweg 35, 6717 XA Ede.
Tel. 0318 630869.
secretariaat@deoudehofstede.nl

Bestuur:
Ivo van der Lans (voorzitter)
Leo Massaar (secretaris)
Jan van Aalst (penningmeester)
Arnold den Boer (lid Technisch Beheer)
Monique Maas (lid vrijwilligersbeheer)

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een kinderboerderij. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenvatting beleidsplan:

Missie

De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van Ede en omgeving en helpt daarmee de sociale cohesie te vergroten tussen kinderen (en hun begeleiders) onderling en de boerderijdieren.

Visie

De Stichting stelt zich ten doel kinderen en hun begeleiders op een educatieve, recreatieve en duurzame wijze in contact te brengen met diverse boerderijdieren en de zorg voor dieren, natuur, milieu en de samenleving te bevorderen en daarbij een toegankelijke ontmoetingsplaats te creƫren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt de Stichting een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren. Tevens zijn er vrijwilligers voor de exploitatie van de Kinderboerderij.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • aanbieden en begeleiden van educatieve- en recreatieve activiteiten en evenementen aan kinderen;
  • waarborgen van het dierenwelzijn;
  • bieden van een zorgfunctie
  • bieden van dagbesteding
  • zijn van een leerbedrijf.

Strategische zwaartepunten:

Behoud gemeentelijke subsidie, versterken eigen verdiencapaciteit, optimaliseren eigen functioneren, investeren in netwerken, samenwerkingspartners, sponsors, ontwikkelen van nieuwe educatieve en bewegingsactiviteiten, verbeteren omgeving Kinderboerderij in samenwerking met Gemeente Ede en omwonenden.

Beloningsbeleid:

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn 2 personeelsleden in parttime dienstverband per 01-01-2023. Het bestuur ontvangt geen presentiegelden of andere vergoedingen, uitsluitend een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Uitgeoefende activiteiten (2022): De Kinderboerderij telde ca. 150 dieren. Zij was 6 dagen per week geopend van 9 tot 17 u., dinsdags gesloten.

Er zijn in 2022 ca 42000 bezoekers geweest. Nadat het vanuit Corona-wetgeving weer mogelijk was zijn we weer opgestart met bezoeken door scholen en de boerderijcursus. Dit jaar hebben 9 scholen met 13 groepen met in totaal 553 leerlingen ons bezocht.

Financiƫle verantwoording (2022):

Voor de Balans en de Resultatenrekening 2022 klikt u hier.
Het volledige Jaarverslag 2022 kan worden opgevraagd bij de bestuurssecretaris.