Het predicaat ‘door SZH Erkend educatief centrum’ wordt uitgereikt aan centra die op een positieve manier bekendheid geven aan de zeldzame rassen in Nederland en het werk van SZH. Kinderen en volwassenen kunnen op het centrum kennismaken met ons levend erfgoed. Ze kunnen iets ontdekken over de geschiedenis die we hebben met ons vee en over het belang van variatie in rassen van boerderijdieren en hun producten. Een erkend educatief centrum is ambassadeur voor de zeldzame rassen, de SZH, en haar activiteiten. De Oude Hofstede is door de SZH erkend als educatief centrum.

Biodiversiteit en cultuurgeschiedenis worden ineens boeiende onderwerpen als kinderen deze kunnen ervaren aan de hand van de dieren op de kinderboerderij. Zo kunnen kinderen kennismaken met ‘ons levend cultureel erfgoed’ en ontdekken hoeveel variatie er is onder de boerderijdieren en waarvoor ze gehouden werden.