De voormalige boerderij is in de 18e eeuw gebouwd en daarna in de 19e eeuw weer afgebroken en in 1879 opnieuw herbouwd. De boerderij is gelukkig bewaard gebleven en gedurende in de jaren 80 helemaal gerestaureerd waar het nodig was.

De boerderij is een goed voorbeeld van een hallehuisboerderij, een langwerpig gebouw met drie beuken: de deel in het midden, stallen aan weerszijden, en een hooizolder daarboven voorzien van een rieten dak.
Ondanks verbouwingen is deze opzet nog goed te zien. Het voorhuis was en is woonhuis (als je het erf op komt zie je de achtergevel). De boerderij heeft een eenvoudige maar harmonische architectuur en staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

Lange tijd is de boerderij bewoond door de familie Van den Berg. Dit waren de broers Willem, Brand en hun zus Maartje, allen ongetrouwd. Het waren eenvoudige, degelijke, ouderwetse boeren. Zij hielden zo’n 12 koeien, 20 varkens en wel 100 kippen, en verbouwden groenten voor eigen gebruik. Voor het zware werk hadden ze een paard, geen tractor. Ze hadden pas heel laat telefoon en geen tv. Nooit hebben ze iets veranderd aan de boerderij of de woning (het voorhuis). Ze waren erg op zichzelf. Ze stonden bekend als zuinig, netjes, schoon, maar niet zo erg vriendelijk.

In de jaren ’80 kocht de Gemeente alle boerderijen en landerijen op om er de woonwijk Maandereng aan te kunnen leggen. Nadat de familie van den Berg er uit was getrokken werd de boerderij omgebouwd naar de kinderboerderij ‘de oude Hofstede’. De bijgebouwen, die in deplorabele staat waren, werden gerestaureerd of herbouwd.