Iedereen moet de kinderboerderij kunnen bezoeken. Zowel jong als oud. Wij hebben het streven om zolang het financieel mogelijk blijft geen toegangsgeld te heffen. Hiervoor hebben wij uw steun nodig als vaste donateur.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat de dieren goed verzorgd worden, de gebouwen en terreinen worden onderhouden en dat we ook steeds verbeteringen en verfraaiingen kunnen uitvoeren. Overtuig u zelf door één of meerdere keren de kinderboerderij te bezoeken met uw kinderen en kleinkinderen. Wij zijn er trots op veel positieve reacties te ontvangen over de voortdurende verbeteringen op de kinderboerderij.

U kunt zich opgegeven als donateur bij de beheerder maar ook via onderstaand aanmeldingsformulier.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook welkom. Hiervoor hebben we onderstaande QR-code waarbij u zelf een bedrag kan invullen.

U kunt natuurlijk ook geld doneren bij onze beheerder of in de melkbus rechts van de boerderij.
TIP; laat uw kinderen of kleinkinderen het in de moneyspin voor de deur van de Deel gooien. Leuk voor de kinderboerderij en extra leuk voor de kinderen.

Donateur worden

Alle vrijwilligers en beheerders van de kinderboerderij werken er enthousiast aan dat u de kinderboerderij dagelijks kunt bezoeken, dat de dieren het goed hebben, en dat u er altijd weer van kunt genieten. Waardeer u ons werk? Dan is dit het moment om ons te steunen met een eenmalige vrijwillige donatie of een jaarlijkse donatie. De Kinderboerderij heeft ook uw steun nodig.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur van de Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede.
De Oude Hofstede heeft er het meeste aan als u donateur wordt voor EUR 25 per jaar of meer.
Wilt u meer bijdragen dan is dat natuurlijk zeer welkom. Het donateursjaar loopt in principe van 1 januari tot en met 31 december van het jaar, maar u kunt zich ook tussentijds aanmelden. Opzeggen is altijd mogelijk, echter zonder dat u dat dat recht geeft op terugbetaling van reeds betaalde bijdragen.

Stichting de Oude Hofstede is aangewezen als een ANBI-instelling onder registratienummer 009192608.
Dit kan voor u mogelijk belastingvoordeel betekenen. Raadpleeg hiervoor de site www.belastingdienst.nl

U verplicht zich niet tot verdere donaties. U ontvangt enkele malen per jaar de digitale nieuwsbrief van de Kinderboerderij. U ontvangt voordelen, zoals korting op de pensionprijs van uw huisdier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een bevestiging, per e-mail of per brief.

Donateur

Mogelijkheden van financiële steun
Vrije donatie in de vorm van een gift is altijd welkom. U kunt hiervoor gebruik maken van een overschrijving naar onze bankrekening NL68 RABO 0387075100 t.n.v. St. Kinderboerderij de Oude Hofstede met vermelding “Donatie”

Met het versturen van dit formulier wordt toestemming gegeven aan de Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede voor het verwerken van de ingevulde bovengenoemde persoonsgegevens in het kader van hierboven aanmelding als donateur.